February 18, 1978#9

Sketch

Baggage Inspection

Chevy Chase ... Whitfield
Dan Aykroyd ... security guard
John Belushi ... traveler
Brian Doyle-Murray ... traveler
Yvonne Hudson ... traveler
Garrett Morris ... traveler
Bill Murray ... priest
Laraine Newman ... traveler
Don Novello ... traveler
Tom Schiller ... traveler
Anne Beatts ... traveler
Mitchell Laurance ... traveler
Neil Levy ... traveler
Karen Roston ... traveler
Rosie Shuster ... traveler
Andy Murphy ... priest