April 15, 2006#7

SketchChocolate Cake
Lindsay Lohan ... patron
Fred Armisen ... patron
Rachel Dratch ... patron
John Lutz ... patron
Amy Poehler ... waitress
Jason Sudeikis ... patron
Kenan Thompson ... waiter