October 7, 2006#3

ShowNancy Grace
Jaime Pressly ... Bethany Blake
Amy Poehler ... Nancy Grace
Andy Samberg ... Eddie Hunter
Kenan Thompson ... Darren